Contact

Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat. Indien u in hetzelfde jaar al elders fysiotherapie of oefentherapie heeft gehad, dan is het belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt, omdat dit invloed kan hebben op het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Wilt u het volgende meenemen:

• Identiteitsbewijs

•Verzekeringspas

• Verwijsbrief (indien van toepassing)