Diensten

De praktijk voor fysiotherapie bestaat uit een team van meerdere fysiotherapeuten met diverse specialisaties, waaronder  Algemene Fysiotherapie, Manuele therapie, Oedeemtherapie ,

Caudicatio Intermittens therapie en Dry Needling.

 

WGBO

Op de behandeling tussen u en uw fysiotherapeut is de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) van toepassing. Dat betekent dat u als cliënt rechten heeft maar ook plichten. Zoals bijvoorbeeld recht op duidelijk informatie van de fysiotherapeut en inzagerecht in uw dossier, maar daarnaast heeft u o.a. de plicht om de adviezen van de fysiotherapeut op te volgen en de fysiotherapeut van eerlijke informatie te voorzien. Wilt u meer weten? Vraag uw fysiotherapeut.

 

 

Fysiotherapie Matla

Tarieven Fysiotherapie 2017

Prestatiebeschrijving  
Zitting fysiotherapie € 30,00
Zitting fysiotherapie aan huis € 42,00
Zitting oedeemtherapie in praktijk € 45,00
Zitting oedeemtherapie  aan huis € 57,00
Screening € 15,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 39,75
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis € 51,75
Lange zitting, meerdere indicaties € 45,00
Lange zitting, meerdere indicaties aan huis € 57,00
Medical taping € 20,00
Rapporten € 60,00
Niet nagekomen afspraak , niet voor 24 uur afgezegd € 30,00