Claudicatio Intermittens

Beweegprogramma: Claudicatio Intermittens

Wat is claudicatio intermittens?
Claudicatio intermittens is een benaming voor pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting
van een slagader in de benen. Een vaker genoemde benaming is etalagebenen. De aandoening
etalagebenen ontleent haar naam aan het feit dat mensen tijdens het lopen steeds even stil blijven staan
vanwege pijn in een been. Om te verbloemen dat er iets aan de hand is, stopt men vaak bij een etalage.

Hoe ontstaat claudicatio intermittens?
De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de beenspieren. Slagader-verkalking
(atherosclerose) kan vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Door de vernauwing kan
de bloedstroom onvoldoende toenemen bij inspanning. Er ontstaat dan zuurstoftekort. Bij een tekort aan
zuurstof produceren de spieren verzurende afvalstoffen, die pijnkrampen in de spieren veroorzaken.

Klachten bij claudicatio intermittens.
Pijn tijdens het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. Veel patiënten met claudicatio
intermittens voelen zich minder energiek, zijn vaak emotioneler en slapen slechter. Zij voelen zich beperkt in
hun (dagelijkse) activiteiten, vooral wat betreft werk, vakantie, huishoudelijke en sociale activiteiten. Andere
klachten van een vernauwing kunnen zijn: koude voeten, ontbreken van onderhuidse vetlaag, verlies van haar
op voeten en tenen,droge schilferende huid verdikte teennagels, (vaak met schimmel-infectie) en vertraagde
nagelgroei.

Looptraining bij claudicatio intermittens.
Looptraining bij patiënten met claudicatio intermittens heeft tot doel de pijnvrije en de maximale loopafstand
te verbeteren. De doorbloeding van de kleinere bloedvaten wordt gestimuleerd, waardoor er meer
zuurstofrijk bloed naar de benen wordt verplaats. Hierdoor treden minder of minder snel klachten op in de
benen. Een voorwaarde van de looptraining is dat deze met regelmaat gedaan wordt. Ervaring wijst uit dat
alleen het advies aan patiënten meegeven om meer te gaan lopen niet het gewenste resultaat oplevert.
Vanwege de pijn wordt vaak te vroeg gestopt en de training wordt niet lang genoeg volgehouden.

Door begeleide looptraining te volgen wordt u gestimuleerd door een fysiotherapeut om het programma vol te
houden. Het programma wordt afgestemd op uw eigen niveau. De fysiotherapeut heeft direct de mogelijkheid
om uw programma aan te passen en te controleren. Daarnaast komen controle van houding en looppatroon,
algemene conditietraining en leefstijladviezen aan bod.

Vaatchirurg
Met een netwerk hopen we de behandeling van patiënten met claudicatio te optimaliseren. Na een eerste
onderzoek door de vaatchirurg of huisarts worden patiënten die niet in aanmerking komen voor
dotterbehandeling, doorverwezen naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut wordt – in overleg met de patiënt –
geselecteerd uit de lijst van samenwerkende (bijgeschoolde) fysiotherapeuten waarbij er gezocht wordt naar
een praktijk dicht bij de woonplaats van de patiënt. Daar kan de patiënt dan 2 tot 3 maal per week begeleid
gaan oefenen op de loopband. Deze therapie wordt door de zorgverzekeraars vergoed (als chronische zorg),
37x direkt uit de basisverzekering, daarna  uit uw aanvullende verzekering.
De vaatchirurg  speelt in het netwerk een centrale rol.
Tijdens het behandeltraject vindt er regelmatig overleg plaats tussen de 
vaatchirurg en de fysiotherapeut.