Nieuws

In 2018 Directe Toegang Fysiotherapie (DTF)

Wat betekent dat voor u? Ook in 2018 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.     Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel

Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk.  Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: (1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de twintigste behandeling en (2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten). Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen, geheel of gedeeltelijk vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in dit overzicht nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Dit overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding fysiotherapie. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.denieuwezorgverzekering.nl Vergoeding: natura of restitutie Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Bron: KNGF / www.fysiotherapie.nl

Privacybeleid: Praktijk voor Fysiotherapie H.A.P. Matla

Haverkamp 41

7081DL Gendringen

Ingang IJsselstraat.

0315-641500

info@fysiotherapiematla.nl

www. fysiotherapiematla.nl

K.v.K. : 09202861

Het team bestaat uit: H.A.P. Matla, Praktijkhouder

E.W.A. Schadron-Pruys, Fysiotherapeut

L.G.M .Overbeek-Arnold, Fysiotherapeut

J.M.W. Reijers-Cent, Fysiotherapeut

A. Matla-Plaat, Administratie

Wij respecteren de privacy van alle cliënten . Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Praktijk voor Fysiotherapie H.A.P. Matla

Bescherming persoonsgegevens :

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw gegevens tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.

Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Uw gegevens worden verwerkt in een beveiligd computerprogramma.

Dit is een intern programma met een interne back-up.

Het programma is alleen met speciaal beveiligde inlogcodes in te zien, alleen door bovenstaande medewerkers.

Op de website worden geen persoonsgegevens opgenomen/verwerkt.

Noodzakelijkheid van gegevensverwerking:

Persoonsgegevensverwerking is noodzakelijk , omdat zonder deze, een behandeling niet mogelijk is.

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

Voor- en achternaam,voorletters, geboortedatum, adres, BSN nummer, telefoonnummer,

e-mailadres, huisarts, specialist, zorgverzekering +polisnummer, evt. aanvullende verzekering.

Ten aanzien van de fysiotherapeutische zorg : alleen gegevens die relevant zijn voor een adequate behandeling.

Het doel van de gegevensverwerking:

Een goede verslaglegging kunnen maken van klachten en behandeling van de cliënten.

Een declaratie kunnen maken voor de genoten behandelingen.

Communicatie met de zorgverzekeraars t.a.v. de declaraties. ( via Vecozo).

Communicatie met de behandelend artsen, i.v.m. voortgang en resultaat van de behandeling.

Gegevens voor klantenbeoordeling, na toestemming van de cliënt.

Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet, of een rechterlijke uitspraak.

De communicatie met artsen en zorgverzekeraars gaat via een speciaal beveiligd netwerk.

Bewaartermijn:

De gegevens worden 15 jaar bewaard, zoals dat wettelijk geregeld is.

Rechten van de cliënt:

U heeft het recht op inzage , evt. rectificatie en/of verwijdering van gegevens.

Tevens het recht om verdere gegevensverwerking te stoppen.

Hiervoor kunt u zich melden bij bovenstaande medewerkers.