Praktijk voor Fysiotherapie H.A.P. Matla

Contact:
Haverkamp 41
7081DL Gendringen
Ingang IJsselstraat.
0315-641500
info@fysiotherapiematla.nl
www.fysiotherapiematla.nl
K.v.K.: 09202861

Het team bestaat uit: H.A.P. Matla Praktijkhouder
E.W.A. Schadron-Pruys Fysiotherapeut
L.G.M. Overbeek-Arnold Fysiotherapeut
J.M.W. Reijers-Cent Fysiotherapeut
A. Matla-Plaat Administratie

Wij respecteren de privacy van alle cliënten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Praktijk voor Fysiotherapie H.A.P. Matla.

Bescherming persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw gegevens tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Uw gegevens worden verwerkt in een beveiligd computerprogramma.
Het programma is alleen met speciaal beveiligde inlogcodes in te zien, alleen door bovenstaande medewerkers.

Noodzakelijkheid van gegevensverwerking:
Persoonsgegevensverwerking is noodzakelijk , omdat zonder deze, een behandeling niet mogelijk is.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk voor Fysiotherapie H.A.P. Matla verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie H.A.P. Matla de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• Adres;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• BSN;
• Geboortedatum.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers:
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Praktijk voor Fysiotherapie H.A.P. Matla verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie H.A.P. Matla de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Salarisgegevens;
• Kopie ID;
• BSN-nummer.

Het doel van de gegevensverwerking:
Een goede verslaglegging kunnen maken van klachten en behandeling van de cliënten.
Een declaratie kunnen maken voor de genoten behandelingen.
Communicatie met de zorgverzekeraars t.a.v. de declaraties (via Vecozo).
Communicatie met de behandelend artsen, i.v.m. voortgang en resultaat van de behandeling.
Gegevens voor klantenbeoordeling, na toestemming van de cliënt.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet, of een rechterlijke uitspraak.
De communicatie met artsen en zorgverzekeraars gaat via een speciaal beveiligd netwerk.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

In kaart brengen websitebezoek:
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fysiotherapie Matla gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Fysiotherapie Matla te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fysiotherapie Matla heeft hier geen invloed op.

Fysiotherapie Matla heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies:
De cookie-instellingen op onze website zijn ingesteld op ‘toestaan cookies ” om u de beste surfervaring  te laten ervaren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op “Accepteren”, dan bent u akkoord met deze instellingen.

Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Praktijk voor Fysiotherapie Matla aan uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn:
De gegevens worden 15 jaar bewaard, zoals dat wettelijk geregeld is.

Rechten van de cliënt:
U heeft het recht op inzage, evt. rectificatie en/of verwijdering van gegevens.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Hiervoor kunt u zich melden bij bovenstaande medewerkers.

Contactgegevens:
Haverkamp 41
7081DL Gendringen
Ingang IJsselstraat.
0315-641500
info@fysiotherapiematla.nl
www.fysiotherapiematla.nl
K.v.K.: 09202861